Політика конфіденційності

Політика конфіденційності "Рекламна Фабрика"

1. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності отриманої ними одна від одної або відомої під час виконання зобов'язань за цим Договором інформації, а також знань, досвіду, ноу-хау та інших відомостей, про які спеціально обумовлено, що вони мають конфіденційний характер. Сторони зобов'язуються не розкривати та не розголошувати загалом або, зокрема, таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором;


2. Вимоги  не поширюються на випадки розкриття конфіденційної інформації на запит уповноважених на те органів у випадках, передбачених законом.